Banner

Trục tọa độ trong Scratch

Avatar
Nghi Bui
Su-01-2021

Để biểu diễn vị trí chính xác của nhân vật trên màn hình, chúng ta cần phải sử dụng tới hệ trục tọa độ Oxy.

Khái niệm 

Hệ tọa độ Oxy gồm 2 trục Ox và Oy. 

Trục toạ độ trong Scratch

Trục Ox là trục nằm ngang, kéo dài từ bên trái sang bên phải tương ứng với giá trị x từ -240 (bên trái màn hình) đến 240 (bên phải màn hình). Tọa độ x (hay còn gọi là hoành độ) để biểu thị vị trí của nhân vật theo phương ngang.

Tương tự như vậy, trục Oy là trục thẳng đứng, kéo dài từ dưới lên trên tương ứng với giá trị y từ -180 (phía dưới màn hình) đến 180 (phía trên màn hình). Tọa độ y (hay còn gọi là tung độ) để biểu thị vị trí của nhân vật theo phương thẳng đứng.

Kết hợp tọa độ x và y, ta được một bộ (x;y) dùng để biểu diễn chính xác vị trí của nhân vật trên màn hình. 

Ngoài ra, điểm O sẽ là điểm nằm chính giữa màn hình và O có tọa độ (0;0).

Ứng dụng

1. Tọa độ của nhân vật :

Để biết được tọa độ của nhân vật, ta nhấn chọn nhân vật đó và nhìn ở phần thuộc tính nhân vật.

Ví dụ:

Trục toạ độ trong Scratch

Nhân vật mèo Miu dưới đây có tọa độ x bằng -125 còn tọa độ y bằng -18.

2. Tìm tọa độ của nhân vật ở vị trí bất kỳ

Muốn biết tọa độ của nhân vật ở vị trí bất kỳ, bạn hãy nhấn chọn nhân vật và di chuyển nhân vật đến vị trí đó và thả chuột. Phần thuộc tính của nhân vật sẽ tự động cập nhật vị trí tọa độ (x;y) tương ứng.

Ví dụ:

Trục toạ độ trong Scratch

Vị trí ban đầu của nhân vật là (-177;-1) (hoành độ x có giá trị là -177, tung độ y có giá trị là -1). Sau khi di chuyển nhân vật đến vị trí mới thì tọa độ của nhân vật lúc đó là (1;103) (hoành độ x có giá trị là 1, tung độ y có giá trị là 103).

— — —

STEAM for Vietnam Foundation là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) được thành lập tại Hoa Kỳ với sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động liên quan tới giáo dục STEAM (Science — Khoa học, Technology — Công nghệ, Engineering — Kỹ thuật, Arts — Nghệ thuật, Mathematics — Toán học) tại Việt nam. STEAM for Vietnam được thành lập và vận hành bởi đội ngũ tình nguyện viên là du học sinh và chuyên gia người Việt trên khắp thế giới.

— — —

📧Email: hello@steamforvietnam.org
🌐Website: www.steamforvietnam.org
🌐 Fanpage: Facebook
📺YouTube:  http://bit.ly/S4V_YT
🌐Zalo: Zalo Official

Từ khóa:

Đăng ký ngay để cập nhật thông tin
về các khóa học của STEAM for Vietnam